Dla:
Osób zagrożonych wykluczeniem
Z nowymi kwalifikacjami
w Dolnośląski rynek pracy

Projekt został skierowany do osób, których dotyczy problem niepełnosprawności i które mają istotne problemy adaptacyjne w społeczeństwie. W wyniku prowadzonego wsparcia terapeutycznego zapewniamy: opiekę i mobilizację do podjęcia aktywności zawodowej.

W gronie osób posiadających podobne problemy i doświadczenia emocjonalne próbujemy znaleźć ścieżkę, która pozwoli nam tworzyć lepsze relacje z innymi ludźmi i pomoże w trudnościach z codziennym funkcjonowaniem.