Oferujemy preferencyjne warunki najmu powierzchni biurowej i infrastruktury Inkubatora. Dzięki temu nakłady finansowe, jakie przedsiębiorca musi podjąć na starcie, są zdecydowanie mniejsze.

Inkubator Przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju to baza lokalowa składająca się z:
sali konferencyjnej
11 pomieszczeń biurowych
sali do coworkingu
zaplecza socjalnego

Udostępnianie infrastruktury technicznej obejmuje:

profesjonalnie wyposażoną salę konferencyjną i szkoleniową
adres korespondencyjny dla firmy
w pełni wyposażone stanowiska pracy
doradztwo podatkowe
wynajem powierzchni biurowej (wraz z infrastrukturą teleinformatyczną oraz niezbędnym
wyposażeniem) odpowiedniej do potrzeb prowadzenia działalności
obsługę księgową
obsługę prawną
Tak wyglądają
nasze biura!
Możesz zapoznać się też z
rzutami naszych pomieszczeń