Wsparcie doradcze (harmonogram doradztwa)
Realizowany program pracy inkubatora ma na celu zapewnienie profesjonalnej opieki i nadzoru początkującym przedsiębiorcom w celu maksymalnego skrócenia fazy organizacji przedsiębiorstwa oraz wyeliminowania potencjalnych błędów organizacyjnych, rzutujących na późniejszy rozwój.

Koncepcja merytoryczna opiera się na trzech filarach:

Doradztwo finansowe i marketingowe dla beneficjentów projektu
Doradztwo prawne
Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy

Usługi doradcze świadczone w Inkubatorze - harmonogram na marzec 2020

pobierz harmonogram

Usługi doradcze świadczone w Inkubatorze - harmonogram na kwiecień 2020

pobierz harmonogram

Usługi doradcze świadczone w Inkubatorze - harmonogram na maj 2020

pobierz harmonogram

Usługi doradcze w Inkubatorze - harmonogram na czerwiec 2020 r.

pobierz harmonogram

Usługi doradcze świadczone w Inkubatorze Przedsiębiorczości - harmonogram na lipiec 2020

Usługi doradcze świadczone w Inkubatorze Przedsiębiorczości - harmonogram na lipiec 2020
Pobierz Harmonogram

usługi doradcze świadczone w Inkubatorze Przedsiębiorczości - sierpień 2020 r.

pobierz harmonogram

Usługi doradcze świadczone w Inkubatorze - harmonogram na wrzesień 2020

pobierz harmonogram

Usługi doradcze świadczone w Inkubatorze Przedsiębiorczości - harmonogram na październik 2020

pobierz harmonogram

Usługi doradcze świadczone w Inkubatorze - harmonogram na luty 2020

pobierz harmonogram

Usługi doradcze świadczone w Inkubatorze - harmonogram na styczeń 2020

pobierz harmonogram

Usługi doradcze świadczone w Inkubatorze - harmonogram na grudzień 2019

pobierz harmonogram

Usługi doradcze świadczone w Inkubatorze - harmonogram na listopad 2019

pobierz harmonogram

Usługi doradcze świadczone w Inkubatorze - harmonogram na październik 2019

pobierz harmonogram

Usługi doradcze świadczone w Inkubatorze - harmonogram na wrzesień 2019

pobierz harmonogram