Wsparcie doradcze (harmonogram doradztwa)
Realizowany program pracy inkubatora ma na celu zapewnienie profesjonalnej opieki i nadzoru początkującym przedsiębiorcom w celu maksymalnego skrócenia fazy organizacji przedsiębiorstwa oraz wyeliminowania potencjalnych błędów organizacyjnych, rzutujących na późniejszy rozwój.

Koncepcja merytoryczna opiera się na trzech filarach:

Doradztwo finansowe i marketingowe dla beneficjentów projektu
Doradztwo prawne
Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy

Usługi doradcze świadczone w Inkubatorze - harmonogram na I i II kwartał 2024

pobierz harmonogram

Usługi doradcze świadczone w Inkubatorze - harmonogram na II kwartał 2023

pobierz harmonogram

Usługi doradcze świadczone w Inkubatorze Przedsiębiorczości - harmonogram na III kwartał 2023

pobierz harmonogram

Usługi doradcze świadczone w Inkubatorze - harmonogram na IV kwartał 2023

pobierz harmonogram