Nabór:
otwarty
Aktywność zawodowa jest kobietą

Trwa nabór wniosków o doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy
w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem. Projekt skierowany jest do pracodawców i kobiet bezrobotnych, niepełnosprawnych lub znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej i społecznej. Do udziału zapraszamy osoby mające trudności z przystosowaniem swoich umiejętności do wymogów rynku pracy,
z niskimi kompetencjami edukacyjnymi, oraz wszystkich tych, którzy chcą zmienić swoją obecną sytuację zawodową.

Aktywność zawodowa jest kobietą