Jakie projekty
Realizujemy?

Inkubator Przedsiębiorczości to nie tylko wsparcie dla podmiotów gospodarczych, ale również dla każdej osoby, która chce zaktywizować się na rynku pracy.

Staramy się pomóc osobom niepracującym w rozwoju zawodowym, poprzez wsparcie doradców, liczne szkolenia mające na celu pozyskanie nowych kompetencji i kwalifikacji, a także znalezieniu pracy.